Büğdüz Köyü Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Selçuklu-Erken Osmanlı
İlçe : Alpu
Mahalle : Büğdüz Köyü
Yapan : -
Yaptıran : -
Yapım Tarihi : 1235 ?

Genel Bilgiler

Köy meydanında inşa edilmiş olan Cami bahçe içerisinde yer almaktadır. Kargir olarak inşa edilmiş caminin duvarları içte ve dışta sıvalı ve boyalıdır. Yaklaşık 155 cm olan beden duvarlarının üzerinde iki kademe halinde yükselen, üzeri kiremitle örtülü onikigen kasnak yer almaktadır.

Ayrıntılı Tanım

Köy meydanında inşa edilmiş olan Cami bahçe içerisinde yer almaktadır. Kuzey ve güney cepheleri yola, doğu ve batı cepheleri bahçeye bakan Cami'nin avlusuna batıdan ve güney cephesinin batı tarafından olmak üzere iki farklı kapı ile girilebilmektedir. Kargir olarak inşa edilmiş caminin duvarları içte ve dışta sıvalı ve boyalıdır. Yaklaşık 155 cm olan beden duvarlarının üzerinde iki kademe halinde yükselen, üzeri kiremitle örtülü onikigen kasnak yer almaktadır. Köy halkının ifadesine göre eskiden kasnak üzerinde yer alan pencereler sonradan kapatılmıştır. Caminin batı cephesinin kuzey tarafında yer alan minarenin gövde ve şerefe altı kirpili tuğladandır. Minarenin külahı sac kaplıdır. Yapı, güney cephede eksenin iki yanında iki, doğu ve batı cephe eksenlerinde birer adet pencere ile aydınlanmaktadır. Harimin kuzey duvarında ise eksenin iki yanında iki adet pencere bulunmaktadır. Pencerelerin tümü içten ve dıştan dikdörtgen kesitli ve beşik kemerlidir. Köy halkının ifadesine göre eskiden daha küçük olan pencere açıklıkları sonradan genişletilmiştir. Harime kuzey duvarı eksenindeki ahşap kanatlı kapı ile girilmektedir. Loş bir mekan olan harimin üzeri intikali oldukça aşağıdan başlayan pandantiflerle sağlanankubbe ile örtülüdür. Kare planlı mekande dört yönde büyük, sivri kemerli nişler yer almaktadır. Güney duvarı ekseninde yer alan mihrap, pencereler ve harime giriş kapısı tümüyle çini ile kaplanmış olan bu nişlerin içerisinde yer almaktadır. Harimin duvarları güney duvar dışında zeminden yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar ahşap lambri ile kaplıdır. Harimin güney duvarı ekseninde yer alan yarım daire nişli, sivri kemerli mihrabın, nişide dahil olmak üzere üzeri tümüyle çini ile kaplanmıştır. Güneybatı köşesinde yer alan minber ile güneydoğu köşesinde yer alan vaaz kürsüsü özgün değildir. Kitabesi bulunmayan caminin inşa tarihi bilinmemektedir. Köy halkının ifadesine göre 1235 yılında inşa edilmiştir.