Ballıhisar Köyü Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Ballıhisar Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Köy içinde ve dere yatağının kenarında yer alan cami, doğu-batı yönünde hafif eğimli bir yerdedir. Mihrap yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı cami, kırma çatılı olup Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Duvarları dıştan çimento katkılı harçla sıvalı ve boyalıdır. Mihrabı alçı, minberi ise ahşap ve boyalıdır. Müezzin mahfeli oklukça basit ve ahşaptır. Kuzeydoğuda yer alan minare camiye bitişik olup kübik, taş kaidelidir.

Ayrıntılı Tanım

Caminin kuzey ve batısında yer alan bahçesi moloz taş duvarlıdır, caminin güney ve doğusu ise sokaktır. Mihrap yönünde uzunlamasına dikdörtgen planlı cami, kırma çatılı olup Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Saçağı ahşap kiriş üzeri sazdır. Duvarları dıştan çimento katkılı harçla sıvalı ve boyalıdır. Caminin kuzeyinde yer alan betonarme son cemaat yerine dikdörtgen formlu, iki kanatlı demir kapıdan girilmektedir. Kapıya geçiş sağlayan üç basamaktan ortadaki basamak devşirme taştır. Son cemaat yerinden harime dikdörtgen formlu, çili kanallı ahşap kapıdan girilmektedir. Harimde yer alan dört ahşap direk taralından desteklenen, köşeleri üçgenlerle kademelendirilmiş, ahşap tavanın ortası bağdadi kubbeli olup bu kısmın dışında kalan kısım kontrplaktır. Tavanı taşıyan sütunlar, üç yönde yastıklı olup her sütun, üstte ikişer adet kirşle desteklenmiştir. Kubbe eteğini, ince bir sıra oyma şeridi çevrelemektedir. Tavanı taşıyan direklerden kuzeyde yer alan ikisi, aynı zamanda kadınlar mahfilini taşımaktadır. Kadınlar mahfilinin ortasında geniş, yarım daire şeklinde müezzin köşkü bulunmaktadır. Mihrap alçıdır ve üzeri boyalıdır. Mihrap nişi beş köşeli olup, kavsaraya ikisi yarım, dokuz küçük niş ile geçilmiştir. Dört sıra mukarnaslı olan kavsaranın her bir sırası silmelerle kademelendirilmiştir. Minber, ahşap ve boyalıdır. Tek yönlü olan minber korkuluğu, dairesel oymalardan oluşmuştur. Kapı açıklığı üstü, basit bitkisel oymalara sahiptir. Müezzin mahfeli oldukça basil ve ahşaptır. Cami, dikdörtgen formlu, ahşap çerçeveli derin nişlere sahip pencerelerle aydınlatılmaktadır. Kuzeydoğuda >er alan minare camiye bitişik olup kübik, taş kaidelidir. Pabuç kısmı Türk üçgenli olup, silindir gövde tuğladır. Şerefe altı ise beş sıra testere dişlidir.