Beylikova İstasyon Binası

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Geç Osmanlı
İlçe : Beylikova
Mahalle : İstasyon Mevkii
Yapan : Alman Mühendisler
Yaptıran : T.C.D.D.
Yapım Tarihi : 1888

Genel Bilgiler

Beylikova İlçesi' nin kuzey batısında Beylikova İstasyonu içinde yer alan yapı İstasyon Binası olarak kullanılmaktadır.

Ayrıntılı Tanım

Beylikova İlçesi' nin kuzey batısında Beylikova İstasyonu içinde yer alan ve İstasyon Binası olarak kullanılan yapı zemin üstü bir katlı yapı, ahşap, beşik çatılıdır. Yüksek su basman üzeri zemin kat olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Tek katlı olan bölüm yükleme, boşaltma ve tartım işlemlerinin yapıldığı kısım olarak kullanılmaktadır. İki katlı olan yapının zemin kullanımı bekleme salonu, bilet gişesi, personel soyunma ve üst kat giriş bölümünden oluşmaktadır. Üst kat lojman olarak kullanılmakta olup, bu kısma girilememiştir. Yapının pencereleri kemerli ve söveli olup, doğramaları ahşap malzemeden yapılmıştır. Kapı girişlerinin etrafındaki sövelerde şaşırtmalı olarak düşeyde ve kemerde kabartmalı taş malzeme kullanılmıştır. Kapı doğramaları ahşap malzemeden yapılmıştır. Çatı alınlıklarında oymalı ahşap süslemeler kullanılmıştır. Tavanlar düz ahşap ve süslemesizdir. Anadolu-Bağdat Demiryolu Projesi kapsamında Alman Mühendislerce yapılmıştır.