Bahşayış Baba Türbesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : 20. yy
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Gökbahçe Köyü
Yapan : -
Yaptıran : Köy Halkı
Yapım Tarihi : 1978

Genel Bilgiler

Gökbahçe Köyü Mezarlığı içerisinde yer alan türbenin giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede 1978 tarihi yer almaktadır. Türbe bu tarihte yenilenmiştir

Ayrıntılı Tanım

Türbe boyuna dikdörtgen planlıdır. Türbeye kuzey cephede yer alan kapıdan girilmektedir. Kapı basık kemerlidir ve üzerinde kitabe yer almaktadır. Yapı, üzerinde ahşaptan kırma çatı ile örtülüdür. Ahşap çatı Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Türbeyi aydınlatacak pencere doğu cephede yer almaktadır. Güney cephede yer alan pencere ise türbenin güney cephesine bitişik ikinci bir yapıya açılmaktadır. Duvarlar sıralı moloz taş ile örülüdür. Moloz taşların aralarına yatay şekilde ahşap hatıllar atılmıştır. Duvarlar içten sıvalıdır. Türbenin içerisinde biri erkek mezarı diğeri kadın mezarı olmak üzere iki adet mezar bulunmaktadır. Türbenin güney cephesine bitişik ikinci yapı, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Bu yapıya geçiş türbenin içerisine açılan ve kuzey cephede yer alan pencereden sağlanmaktadır. Bu yapının üzeri ahşaptan kırma çatı ile örtülüdür. Çatı dıştan Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Duvarlar sıralı moloz taşla ile örgülüdür. Yapı doğu ve batı cephelerde yer alan birer pencere ile aydınlanmaktadır.