Biçer İstasyon Binası ve Müştemilatı

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Geç Osmanlı Dönemi
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Biçer
Yapan : Alman Şirketi
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1888-1892

Genel Bilgiler

Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Biçer Köyü, Biçer Tren İstasyonu ve müştemilatı; İstasyon binası, istasyon binasına bitişik lojman, ambar, malzeme deposu, tuvalet ve su ikmal deposundan oluşmaktadır ve günümüzde kullanılmamaktadır.

Ayrıntılı Tanım

İstasyon binası, bekleme salonu ve istasyon şefliği, olmak üzere birbirine bitişik nizamda inşa edilmiş üç ana salondan oluşup; dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı, üzeri kiremit örtülü beşik çatılıdır. Binanın tamamı sarı badana ile sıvalıdır. Bekleme salonunun ön cephesinde kilit taşı bulunan sivri kemerli, dikdörtgen formlu tek basamaklı ahşap bir giriş kapısı ile dikdörtgen formlu ahşap çerçeveli iki pencere bulunmaktadır. Kapı ve pencerelerin üst kısmında bezemesi olmayan süsleme elemanları mevcuttur. Arka cephede de kilit taşı bulunan sivri kemerli, dikdörtgen formlu tek basamaklı bir giriş kapısı ile her iki yanında ortasında kilit taşı bulunan sivri kemerli, dikdörtgen formlu birer pencere bulunmaktadır. Arka cephenin doğu yanında iki adet dikdörtgen küçük pencere vardır. İç kısmında ahşap zeminli ve ahşap tavanlı odaları bulunan bina, çeşitli onarımlar görmüş olmasına rağmen halihazırda kullanılamayacak durumdadır. Lojman girişinin olduğu cephede basamaklarla çıkılan yuvarlak kemerli bir giriş eyvanı yer alır. Batı cepheye bitişik tek katlı kırma çatı örtülü bir bölümün, sivri kemerli dikdörtgen pencere açıklıkları vardır. Giriş eyvanının sağında ise iki kat görünür. Ambar olarak kullanılan dikdörtgen planlı, tek mekanlı yapının ahşap tavanlı çatısı kiremit kaplıdır. Ön cephede, dikdörtgen bir kapı, yan cephelerden birinde demir parmaklıklı dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır.