Beyköy Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : 19. yy
İlçe : Sarıcakaya
Mahalle : Beyköy
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Caminin meşruta binasının duvarında bulunan levhada 1892 yılında inşa edildiği yazılıdır. Caminin ahşap kırlangıç tavanı dikkate alındığında 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir.

Ayrıntılı Tanım

Caminin inşa kitabesi bulunmamaktadır. Bu nedenle hangi tarihte bilinmemektedir. Caminin meşruta binasının duvarında bulunan levhada 1892 yılında inşa edildiği yazılıdır. Caminin ahşap kırlangıç tavanı dikkate alındığında 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir. Cami köyün merkezinde eğimli bir arazide inşa edilmiştir. Yapı boyuna dikdörtgen planlı ve ahşap çatılıdır. Caminin önünde yer alan son cemaat yeri 1975 yılında ilave edilmiştir. Son cemaat yeri iki katlıdır. Son cemaat yerinin üst katı mahfil katına ilave edilmiştir. Son cemaat yerinin döşeme kotu avlu kotundan daha aşağıda olduğundan, son cemaat yerine birkaç basamakla inilmektedir. Son cemaat yerinden harim mekânına ahşap kanatlı kapı ile girilmektedir. Harim mekânının üzeri ahşap kırlangıç tavanla örtülüdür. Kırlangıç tavanın ortasında bitkisel süslemeli kare şeklinde bir göbek yer almaktadır. Kırlangıç tavanın iç kısmı ile yan kısımları çıtalı olarak düzenlenmiştir. Cami güney cephede iki, doğu cephede üç, batı cephede tek pencere ile aydınlanmaktadır. Batı cephede yer alan pencere küçüktür. Güney cephede yer alan iki pencere ile doğu cephede yer alan iki pencere içten kemerli, dıştan dikdörtgen kesitlidir. Doğu cephede kuzey duvara yakın pencere içten ve dıştan dikdörtgen kesitlidir. Bu pencere sonradan açılmıştır. Caminin mihrabı basit niş şeklindedir. Ahşap minberi 1960 yılında ilave edilmiştir. Caminin içerisinde ikisi duvara bitişik, ikisi ortada serbest olmak üzere toplam dört adet ayağa oturan ahşap mahfil katı yer almaktadır. Mahfil katının önü ahşap parmaklıklıdır. Mahfil katını taşıyan ayaklar üst katta ahşap tavanı desteklemektedir. Mahfil katının üzeri ahşap tavanla örtülüdür. Mahfil katı son cemaat yerinin üzerine kadar uzanmaktadır. Mahfil katına içeriden ahşap merdiven ile batı duvarına dışarıdan bitişik merdivenle olmak üzere iki ayrı merdivenle çıkılmaktadır. Batı duvarına bitişik merdiven mahfilin üst katına açılan kapıya çıkmaktadır. Caminin duvarları çamur sıvalı moloz taşlarla örülmüştür. Duvarlar içten ve dıştan sıvalıdır. Duvarlarda özellikle batı duvarında çatlaklıklar oluşmuştur. Son depremler nedeni ile batı dış duvarda sıvalar dökülmüş, dökülen yerler yeniden sıvanmıştır. Ahşap çatı Marsilya kiremit kaplıdır. Ahşap çatı 1 971 yılında köy halkınca onarılmıştır. Minare 1954 yılında inşa edilmiştir. Minare batı duvarına bitişiktir. Minare kare kaideli ve silindirik gövdelidir. Kare kaide taştan, silindirik gövde tuğla ile örülmüştür. Gövdenin üzeri sıvanmıştır. Şerefe altı beş sıra kirpi saçaklıdır. Külah saç kaplıdır. Caminin 1971 yılında onarılmıştır. 1975 yılında cami kuzey cepheye doğru uzatılmış ve son cemaat yeri ilave edilmiştir.