Bardakçı Köyü Hamamı

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi :
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Bardakçı Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi :

Genel Bilgiler

Kagir olarak inşa edilmiş yapının beden duvarları moloz taş ve yer yer kesme taş; kubbesi ise tuğla ile örülmüştür. Hamam, soyunmalık ve sıcaklık olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

Ayrıntılı Tanım

Oldukça harap durumda olan hamama batıdan ve kuzeydoğudan girilebilmektedir. Hamam soyunmalık ve sıcaklık olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sonradan inşa edilmiş olması muhtemel soyunmalık kısmı, sıcaklık bölümüne kuzeyden tarafından bitişiktir. Kare planlı soyunmalık içten ahşap çıtalı tavan, dıştan ise üzeri Marsilya kiremitle kaplı kırma çatı ile örtülüdür. Zemini mozaik betondan olan bu bölümde güney ve doğu duvarlarının kesiştiği yerde bir ocak bulunmaktadır. Soyunmalık kısmının güney duvarı üzerinde yer alan dikdörtgen kesitli kapı açıklığı ile sıcaklık bölümüne geçilmektedir. Sıcaklık mekanının güneydoğusu ve güneybatısında halvet hücreleri bulunmaktadır. Söz konusu halvet hücrelerinin ikisi de kare planlıdır ve üzeri beşik kemerli pandantif geçişli kubbe ile örtülüdür. Kubbelerin ortasında ışıklık yer almaktadır. Hamamın inşa tarihi bilinmemektedir.