Bardakçı Köyü Camii

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Cumhuriyet Dönemi
İlçe : Seyitgazi
Mahalle : Bardakçı Köyü
Yapan :
Yaptıran :
Yapım Tarihi : 1964

Genel Bilgiler

Kagir olarak inşa edilmiş olan caminin duvarları içte-dışta sıvalı ve boyalıdır. Marsilya kiremit kaplı kırma çatısı ahşap saçakla sonlanmaktadır.

Ayrıntılı Tanım

Yapının doğu cephesindeki demir kapı ile caminin giriş kısmına sonradan inşa edilmiş olan dikdörtgen planlı ayakkabılık mekanına girilmektedir. Bu mekanın üzeri ahşap çıtalı tavan ile örtülüdür. Ayakkabılık mekanının batı tarafında yer alan kapı ile küçük bir ara mekana, bu ara mekanın güney tarafında yer alan PVC ikinci bir kapıyla da harim kısmına girilmektedir. Harim kısmı, mihraba dik üç sahından oluşmaktadır. Kadınlar mahfili, yan sahınların üzerinde yer alacak biçimde çıkmalarla mihrap duvarları ile birleştirilmiştir. Üç yönde de ahşap parmaklıklıdır ve harimin kuzeyinde kalan kısmının orta bölümü harime doğru yuvarlak çıkmalıdır. Ahşap döşemeli olan harimin üzeri ahşap bindirme tavan ile örtülüdür. Tavanın yan kısımları düz çıtalı şekilde düzenlenmiştir. Ortasındaki kare biçimli yüzeyinin merkezinde bitkisel ve geometrik süslemeli daire şeklinde bir göbek yer almaktadır. Harimin güneydoğu ekseninde yer alan dikdörtgen çerçeveli yarım daire kesitli mihrabın kavsarası kademeli ve beşik kemerlidir. Mihrabın nişi ve çerçevesi dahil olmak üzere tüm yüzeyi çiniyle kaplıdır. Harimin orta sahnının güneybatı köşesinde ahşap minder, güneydoğu köşesinde ise çini ile kaplı vaaz kürsüsü yer almaktadır. Caminin güney cephesinde alt ve üstte dörder adet, doğu ve batı cephelerinde de üçer adet pencere bulunmaktadır. Kuzey cephede ayakkabılık mekanının bulunduğu yerde kareye yakın dikdörtgen kesitli iki adet alt pencere, kadınlar mahfilinin olduğu bölümde ise dikdörtgen kesitli ve beşik kemerli iki adet üst pencere yer almaktadır. Caminin doğu cephesinin güney tarafında dikdörtgen prizma kaideli, silindir gövdeli minaresi bulunmaktadır. Minare köy halkının ifadesine göre eskiden günümüzdeki caminin yerinde bulunan ve yıkılmış olan caminin minaresidir ve 1950'de inşa edilmiştir. Minarenin kaidesinin doğu tarafında yer alan kare kitabede, son rakamı okunamamakla birlikte Osmanlıca rakamlarla yazılmış 195. (M) tarihi yer almaktadır. Minarenin kaidesi kesme taştandır ve tuğla örgülü gövdesinin üzeri sıvalı ve boyalıdır. Şerefesinin altı beş sıra kirpi saçaklı olan minarenin, şerefe altıyla gövdesi arasındaki kaval silme üzerinde bir sıra karo çini kuşak bulunmaktadır. Minarenin külahı ise cam ile kaplıdır.Köy halkının ifadesine göre cami sonradan genişletilmemiş bu şekilde inşa edilmiştir.