Atatürk Lisesi

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Erken Cumhuriyet
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Ak Cami Mahallesi
Yapan : -
Yaptıran : -
Yapım Tarihi : -

Genel Bilgiler

Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılmış, "U" planlı, kargir bir binadır. Bodrum, zemin ve zemin üstü iki kat olmak üzere toplam dört katı bulunmaktadır. Girişteki merdivenlerle birlikte kemerli dört adet ayak anıtsal görünüm oluşturmaktadır.

Ayrıntılı Tanım

Lise binası; taş temel üzerine "U" planlı ve kargir bir yapıdır. Yapı bodrum, zemin kat üzerine iki kattan oluşur. Girişteki merdivenlerle birlikte kemerli dört adet ayak anıtsal görünüm oluşturmaktadır. Katlar arası planlar birbirine yakın olup, dikdörtgen planlı değişik ölçüde odalardan ibarettir. (Kat Planı ekidir) Üst kata ait pencereler sivri kemer, yer alt kat pencereleri dikdörtgen şekillidirler. Çatı örtüsü ahşap ve kiremit örtülüdür.

Harita