Selçuklu Kümbeti(Doğan Aslan)

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Selçuklu Dönemi
İlçe : Sivrihisar
Mahalle : Mülk Köyü-Mezarlık Mevkii
Yapan : -
Yaptıran : Bayraktar Doğan Arslan Bey
Yapım Tarihi : 1234

Genel Bilgiler

Sivrihisar İlçesi, Mülk Köyü girişinde, mezarlık olarak kullanılan yüksekçe bir tepenin üst noktasında yer alır. Dikdörtgen planlı yapının üst kısmı kesmetaştan harç ile örülmüştür. Yapının üstü kubbe ile örtülüdür.

Ayrıntılı Tanım

Selçuklu Kümbeti; temel kısmı düzgün olmayan üst kısmı harç ile düzgün kesmetaştan örülerek yapılmıştır. Dikdörtgen planlı, kubbeli bir yapıdır. Kubbe kasnağı sekizgen, kubbenin kendisi ise piramidaldir. Yapının kuzeyden olan girişinin üstünde yapıya ait bir kitabe vardır. Kemerli giriş silmelerle çerçeve içine alınmıştır. Buradan üstü ahşap hatıllarla kapatılmış, yine ahşap direkleri olan birinci bölmeye girilir. Bu kısmın doğuya ve batıya bakan duvarlarında yuvarlak kemerli birer penceresi olup, yan duvarların kuzey uçlarında, kademeli merdiven olabilecek basamaklar bulunmaktadır. Bu bölmeden kubbeli kısma geçişi sağlayan kapıyı çift bordür çevirir. Birinci bordür, kabartma altı kollu yıldız ve noktalamalarla, ikincisi ise oyma beş kollu yıldızlar ile tezyin edilmiştir. İkinci kısım kare planlı ve kubbeli olup, dört köşede mukarnaslı tromplarla kubbe kasnağına geçiş sağlanmış ve kasnağa pramidal kubbe oturtulmuştur. Trompların mukarnaslarının üstünde değişik bezemelere sahip ikişer gülbezek bulunmaktadır. Güney duvarının ortasında kavsarası mukarnaslı bir mihrap, mihrap nişinin iki yanında birer gömme sütun, kavsaranın hemen üstünde irice kabartma bir gülbezek, gülbezeğin iki yanında kazıma çizgi ile birer şematik şamdan motifi tasvir edilmiştir. Mihrap nişi silmelerle çevrelenmiştir. Mihrap nişinin iki yanında, ayrıca iki yan duvarda birer yuvarlak kemerli pencere olup, mihrabın yanındakiler sonradan kapatılmıştır. Girişin sağında kareye yakın bir podyum vardır. Mezar buradadır. Mihrabın sağında sonradan yapılmış ahşap bir minber olup, odanın tabanı da sonradan tahtalarla kapatılmıştır. Kitabeden yapının Sultan Keykavüs zamanında Sancaktar Aslan Oğlu Doğan için Hicri 654 senesinde yaptırıldığı öğrenilmiştir.

Harita