Eskişehir'de Müzeler

MÜZELER

ETİ ARKEOLOJİ MÜZESİ

Eskişehir Arkeoloji Müzesi ilk kez l944-l945 yıllarında müze deposu olarak Alaaddin Camii’nde kurulmuştur. Bu depoda çevredeki antik kentlerden ve rastlantı sonucu ortaya çıkan çeşitli mimari parçalar ve heykeller bir araya getirilmiştir. Bundan sonra müze deposu Odunpazarı semtinde bulunan Kurşunlu Külliyesi’nin bölümlerinden medrese odalarına depolanmış, büyük boy eserler de avluda teşhir edilmiştir. Müzede eserlerin artması, çevrede yapılan kazılar sonunda bu mekân yeterli olmayınca Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Akarbaşı Mahallesi, Irmak Sokak’ta yeni bir müzenin yapımına başlatmıştır. Eskişehir Müze deposu müdürlük haline getirilerek yapımı tamamlanan yeni binada, teşhir ve tanzim çalışmaları da bitirildikten sonra l974 yılında ziyarete açılmıştır.

Eskişehir Arkeoloji Müzesinde eserler Tabiat Tarihi, Tarih Öncesi Çağ Eserleri, Klasik Çağ Eserleri, Sikke ve Taş Eserleri Seksiyonlarından meydana gelmiştir. Müzenin Tabiat Tarihi Seksiyonunda Eskişehir ve çevresinden derlenen hayvan ve bitki fosilleri teşhir edilmektedir. Bunlar arasında en eski bir file ait diş ve kemikleri bu bölümün en önemli eserleri arasındadır.

Tarih Öncesi Çağ Eserleri Seksiyonunda Eskişehir çevresinde bulunmuş Tarih Öncesi Çağlara ait eserler bulunmaktadır. Kalkolitik Çağ’dan (MÖ 5500) Hitit Çağı’na (MÖ 2. binyıl) tarihlenen pişmiş toprak kaplar, madeni eşyalar, taş idoller, bu bölümde sergilenmiştir. Ayrıca Tunç Çağına ait mezar buluntuları, madeni kap kacaklar, iğne, balta, bıçak, hançer ve süs eşyalarından oluşan eserler de onları tamamlamaktadır. Demirci Höyük ve Küçükhöyük mezarlığından, Kocakızlar Tümülüsünden, Ballıhisar Köyü Pessinus ve Badabat, Han yer altı yerleşimi kazılarından Tarih Öncesi Çağlarına ait çeşitli eserler de yine bu bölümde yer almıştır. Karahöyük (Midaion) Köyü’ndeki kurtarma kazısında bulunan onur yazıtı bölümün önemli eserleri arasındadır.

Bir başka seksiyonda Hitit (MÖ 2. binyıl) ve Frig Çağı’na (MÖ l200-200) ait olan pişmiş toprak testiler, tabaklar, figürinler, madeni baltalar, iğneler, taş kolyeler sergilenmiştir. Hellenistik Çağ’ın (MÖ 330-30) keramikleri, koku şişeleri, kandiller ve cam eserlere bu bölümde yer verilmiştir. Ayrıca Roma Çağı’na ait pişmiş toprak eserler, çanak-çömlekler, figürinler, madeni eserler, Bizans dönemi kilise eşyalarından oluşan haçlar, gümüş aplikler, altın aziz kolyeleri, kandiller bu bölümde yer almıştır.

Müzenin sikke bölümünde ise Hellenistik, Roma, Bizans ve İslâmi dönemlere ait çeşitli altın ve gümüş sikkelerden oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Müzenin Taş Eserler Seksiyonunda Kybele ve Men başta olmak üzere diğer mitolojik tanrılara ait heykeller, Asklepios Heykeli, Roma ve Bizans Çağı heykelleri, heykelcikleri, adak taşları, çeşitli büstler ve Dorylaion (Şarhöyük)’da bulunmuş taban mozaikleri, Geç Roma Çağı taban mozaikleri teşhir edilmektedir. Müze, Eti tarafından yeni bir binaya kavuşmuştur.

Adres: Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:6

Pazartesi hariç 09.00-17.00 arası ziyarete açıktır.

CUMHURİYET TARİHİ MÜZESİ

Cumhuriyet döneminin Eskişehir’deki en eski binalarından biri olan eski askerlik şubesi olarak bilinen, Odunpazarı semtindeki tarihi bina Anadolu Üniversitesine tahsis edildikten sonra restore edilmiş ve Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmiştir. Cumhuriyet Tarihi Müzesi, 23 Nisan 1994 günü düzenlenen bir törenle hizmete açılmıştır.

Batılı emperyalist güçlerin Osmanlı Devletini haritadan silmek, ulusu köleleştirmek için Birinci Dünya Savaşından sonra başlattığı işgalci harekete karşı Türk Ulusu, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, zenginiyle fakiriyle, askeriyle siviliyle, kentlisiyle köylüsüyle bütünleşip Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir Kurtuluş Destanı yazarak onlara fırsat vermediği gibi, Türk Ulusunu çağ dışı bırakan Osmanlı İmparatorluğunu da ortadan kaldırarak çağdaş, demokratik, laik, tam bağımsız ulusal yeni bir devlet kurdu. Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Müzesinde bu devletin kuruluş öyküsü belgelerle yer almaktadır. Müzede, Türkiyenin kuruluşunu anlatan 130 fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlere ait 51 portresi bulunmakta, bunların her biri tarihe tanıklık etmektedir.

Müzede, Eskişehir yöresine ait çok sayıda etnografik eser de yer bulunmaktadır. Müze, özellikle yakın tarihimizle ilgili araştırma yapanlar için de zengin bir kitaplığa sahiptir. Bu kitaplıktaki yapıtlar arasında Prof. Dr. Emre Kongar tarafından bağışlanan kitaplar özel bir öneme sahiptir.           

Adres: Paşa Mahallesi Lise Caddesi No:11 Odunpazarı
Tel: (0222) 335 05 80
Faks: (0222) 335 05 80/4345

ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü’nün merkezinde yer alan ÇAĞDAŞ SANATLAR MÜZESİ Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi örneklerinden olup, döneminde Askeri Kışla ve Talimgah Binası olarak kullanılmıştır. Bu yapı, Anadolu Üniversitesi’nin isteği üzerine T. C. Kültür Bakanlığı Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09.12.1988 tarih ve 358 sayılı yazısı ile tescillenmiştir. 1998 yılında başlayan ve otuz ayda onarılan tek katlı dikdörtgen planlı yapı, dıştan dışa 13,25 x 43,15 m. boyutunda olup ahşap tavanlı iç yüksekliği 3,80 m’ dir. Dış cephe orijinale bağlı kalınarak sarı-beyaza boyanmıştır.

Otoparka yakın yeşil alan içerisinde yer alan müze binasında her biri 110 m² olan 3 adet sergi salonunun yanı sıra belgelikler ve yönetim bölümleri yer almaktadır.

Müze koleksiyonu yıllar içinde oluşan sanatsal birikimin sonucu gerçekleşmiştir. Önce Uygulamalı Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin denetiminde Türk sanatına aralıksız 10 yıl hizmet veren Palet Sanat Galerisi, burada ürünlerini sergileyen yerli, yabancı sanatçıların yapıtlarını üniversite koleksiyonuna kazandırmıştır. Üniversite koleksiyonundan seçilen yapıtlarla da Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin koleksiyonu oluşturulmuştur.

Zaman içerisinde zenginleşecek müze koleksiyonunda 186 Türk , 51 yabancı , 237 sanatçının yapıtı bulunmaktadır.

"Müzenin oluşum öyküsü"

Geçmişten günümüze oluşan kültürel ve sanatsal değerlerin sergilendiği müzeler , aynı zamanda tarih ve kültür  bilincinin de oluşmasını sağlayan kurumlardır. Kültür bu mekanlarda yeniden üretilir. Sanatsal değerlere ulaşmanın yollarını öğrenen birey, sanatı eleştirel bir gözle algılayıp değerlendirirken süreç içinde sanat eserlerini yerine koymayı da öğrenir. Bunu yaparken gerçek yapıtla buluşma, onu tanıma, ilgisini arttırma sonucu, müzelere gitme isteği ve alışkanlığını kazanır. Çok sayıda sanat yapıtı görme, tanıma, ondan sanatsal haz duyma, doğru algılama ve yeni değerler yaratma yetilerini geliştirecektir.

Ülkemizde çağdaş sanatlar müzesine sahip olmadığımız yetkili kişi ve kurumlarca defalarca dile getirildiği halde uzun yıllar somut bir oluşum gerçekleştirilemedi. Ancak son yıllarda, kişi ve kurumların girişimleri sonucu çağdaş Türk sanatının önemli örnekleri, çağdaş müzecilik anlayışını benimsemiş yaşayan sanat müzelerinde yerlerini almaya başladı. Bu sevindirici ve yüreklendirici gelişmenin daha ileri boyutlara ulaşması hepimizin ortak dileğidir. Üniversite müzelerinin bu oluşum içerisinde gündeme gelmesi ve giderek çoğalması da aynı döneme rastlıyor. Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinin uzun soluklu oluşum sürecine baktığımızda; sanatçı ve eserinden, galeri, koleksiyon ve müzeye dönüşüm olgusunun gelişerek, yetkinleşerek ve kendini aşarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesinin, açılacak üniversite müzelerine örnek oluşturulabileceği düşüncesiyle bu oluşumu yirmi yıl öncesinden dile getirmek yararlı olacaktır.

Üç büyük kentimiz dışında Anadolu’daki ilk Güzel Sanatlar Fakültesi, 1985 yılında iki bölümü, 70 öğrencisi ile eğitim-öğretime başladığında, yeni kurulmanın zorluklarını yaşarken bir sanat galerisini kent merkezinde açmanın sorumluluğunu da üstlendi. Galeride önemli sergiler, o yılların zor koşullarında aksatılmadan gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin, böyle bir ortamda 1987 yılında üniversite bünyesindeki ilk sanat galerisini faaliyete geçirme amacı, Türk sanatına önemli katkılarda bulunmuş sanatçılarımızın eserlerini kent merkezinde sergilemek, söyleşilerle onların sanat görüşlerini paylaşmak, ayda bir kez de olsa bir sanat olayını gerçekleştirmekti. Sanatçılara destek olmak adına, yapıtlarının taşınması, üniversitede ağırlanması, afiş, davetiye ve kokteyl masrafları üstlenilirken, sergilenen bir yapıtın üniversitemize bağışlanması tek koşuldu. Palet Sanat Galerisi bu misyonunu aralıksız onbir yıl sürdürerek seksene yakın sanatçıyı kent halkıyla buluşturdu. Sergileme süreci galerinin 1998’de kapanmasından sonra da Yunusemre yerleşkesindeki sergi salonlarında devam etti. Yaklaşık 18 yılda oluşan üniversite koleksiyonu, sanatçılarımızın bağışları, satın almalar, Bilge Karasu’nun hayattayken üniversitemize bağışladığı özel koleksiyonu ile zenginleşti. Bu sanatsal birikim, zaman  zaman  Eskişehir ile birkaç kentimizde sergilenmesinin dışında fakülte belgeliğinde saklandı. Anadolu Üniversitesi’nin yapısında ve geleneğinde var olan sanata ve sanatçıya verilen değerle oluşan bu birikimi dört duvar arasından çıkarma ve paylaşma isteği Çağdaş Sanatlar Müzesinin açılması ile gerçekleşti.

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in ileride müze olur diye yıktırmadığı eski yapı, küçük onarım ve iç düzenlemeler yapılarak uzun yıllar değişik amaçlarla kullanıldı. Prof. Dr. Engin Ataç, Rektörlüğü döneminde Çağdaş Sanatlar Müzesi’ni kurma düşüncesini, bu tarihi yapıyı restore ettirerek gerçekleştirdi. Yapıldığı dönemde askeri kışla ve talimgah olarak kullanılan bina, 1. Ulusal Mimarlık Dönemi 1915-1919 örneklerinden olup, Yunusemre Yerleşkesi merkezinde, her biri 110 m2’lik üç sergi salonu, belgelikleri, yönetim bölümüyle, emsalleriyle kıyaslanmayacak kadar küçük ama insanı etkileyen sıcak bir mekan. Müze, açıldığı 2001 yılından bu yana, koleksiyonundaki yapıtları bölüm bölüm sergilemenin yanı sıra, T.C. Merkez Bankası, Türkiye İş Bankası, Quensen koleksiyonları ile Sadi Çalık  Heykel, Abidin Dino ve Adnan Varınca Resim  Sergilerine ev sahipliği yaptı. Bu sergilemeler içerisinde Quensen koleksiyonunun ayrı bir yeri ve önemi var. Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki Lampsringe kasabasında 1970’lerin sonlarından bu yana sanatsal baskı alanında yeni ve deneysel yöntemlerle çalışmalar yapan Quensen Uluslararası Baskı Atölyesi’nin koleksiyonundan bir kesit Amerika’nın 11 ayrı yerinde, İspanya ve Almanya’dan sonra 2005 yılında bu müzede sergilenmek üzere Türkiye’ye getirildi. Koleksiyon sahibi Ernst August Quensen, açılış konuşmasının sonunda, serginin tümünü müzeye bağışladığını açıkladı. Bu önemli bağış, bizlere şaşkınlıkla sevinci birlikte yaşatırken müze için önemli bir kazanım oldu.1950 sonrası sanat akımlarını benimseyen, aralarında Magdalena Abakanowicz, Jörg Immendorff, George Baselist, Allen Jones, Valerio Adami  gibi dünyaca ünlü 29 sanatçının büyük boyutta 34 adet baskı resmi artık Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin envanterindeydi.

Müze koleksiyonunun 18 yıllık oluşum sürecinde, bağışlar, satın almalar dışında, farklı yollardan bu birikime katılan eserler de oldu. Leopold Levy’nin “Model Emine’nin Portresi” adlı küçük gravürü ile Nijat Devrim boyaresminin üniversitemiz depolarındaki eser taraması sırasında Prof. Atilla Atar tarafından bulunması,Vakıfbank Eskişehir Merkez şubesi hizmet binasının yeniden inşaatı için yıkımı sırasında Atilla Atar ve Öğün BAKIR tarafından birlikte fark edilmesi,  Adnan Turani’ye ait 187x437 boyutundaki Yunusemre konulu yağlıboya tablonun o dönemde yüksekokul müdürü Doç. Dr. Engin Ataç’ın girişimi ile üniversiteye alınması, 1998 yılında Kütahya’nın Göveçci köyü’ne Sayın Ataç’la Atilla Atar’ın birlikte götürdüğü taş kalıba, naif sanatçı Hüseyin Yüce’nin çizdiği deseni litografi atölyesinde  Atilla Atar’ın basarak çoğaltması, Feyhaman Duran’ın   1998 yılında İstanbul Eyüboğlu Sanat Galerisinde tek olarak sergilenen yağlıboya Atatürk portresi’nin Engin Ataç ve Ali İsmail Türemen’in sıkı pazarlığıyla 22 TL.’ye alınması, bu beş yapıtın koleksiyona katılım öyküsüdür. Müze koleksiyonuna katılımlarda Güzel Sanatlar Fakültesi  litografi atölyesinin de önemli katkısı oldu ve olmaya da devam ediyor. Değişik zamanlarda yurtiçi ve yurtdışından gelen sanatçılar özellikle litografi atölyesinde çalıştılar. Cihat Burak, Adnan Turani, Mürşide İçmeli, Mustafa Pilevneli, Mustafa Ayaz, Ali İsmail Türemen, Berna Türemen, Süleyman Saim Tekcan, Gül Derman, Oya Kınıklı, Fevzi Karakoç, Micha Kloth, Martin Baeyens  ve daha birçok değerli sanatçı ile gerçekleştirilen baskıresimler de eklendi koleksiyona.

Zamanla zenginleşen ve farklı eğilimleri benimsemiş sanatçıların eserlerini barındıran koleksiyonu müze salonlarındaki sergilemenin yanı sıra seçilen eserler, 2004 yılında İzmir Türk Amerikan Derneğinde, 2005 ARTİST- 15. TÜYAP Sanat Fuarında, 2006’da Ankara ART-FORUM Sanat Fuarında, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Kültür Merkezi ile Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilendi, büyük ilgi ve beğeniyle izlendi. Çağdaş Türk Sanatının duayenlerinden orta kuşağa, 40 yaş kuşağından genç kuşağa, figüratiften soyuta, soyuttan kavramsala uzanan çizgide 184 Türk, 51 yabancı sanatçının toplam 551 yapıtından oluşan koleksiyon, yedi katalog, sekiz duvar takvimi, broşürler, kartpostallar ve afişlerle belgelendirildi. Ayrıca, internet ortamında sanal müzenin tanıtımı sağlandı.

Müze, üç büyük kentimiz dışındaki en önemli kurumsal çağdaş sanat koleksiyonlarından birisini bünyesinde barındırması ve Türk plastik sanatlarına yaptığı önemli katkı gerekçesiyle Eskişehir Sanat Derneği 2005 Müze Ödülü, ART-İST-2005 15. İstanbul Sanat Fuarı kapsamında “Koleksiyoner Kurum Onur Ödülü” ile 2006 Art-Forum Ankara Sanat Fuarı’nda “Kurumsal Onur Ödülü”ne değer bulundu.

Adres: Çağdaş Sanatlar Müzesi Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü 26470 Eskişehir E-mail: csmuze@anadolu.edu.tr

ÇAĞDAŞ CAM SANATLARI MÜZESİ

2007 yılında Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi ve Cam Dostları Grubu’nun işbirliği ile kurulmuştur. Türkiye’nin ilk cam müzesinde 58 yerli, 10 yabancı sanatçının eserleri teşhir edilmektedir. Cam şeffaflığının sanatla birleşmesi sonucunda ortaya neler çıkabileceğini merak ediyorsanız göz alıcı koleksiyonları mutlaka gezmelisiniz.

  Adres: Akarbaşı Mahallesi Türkmen Hoca Sokak No: 45 Odunpazarı

LÜLETAŞI MÜZESİ

Odunpazarı Belediyesi tarafından ziyarete açılan müzede, lüle taşının ulaştığı teknik ve estetik birikiminin sergilendiği müzede birçok seçkin ürün yer almaktadır. Eskişehir’e gelen konukların ilk duraklarından biri olan müze, ustaların hünerli ellerinden çıkan ürünleri görmek isteyenlerle dolup taşıyor.

   Adres: Dede Mahallesi, Zeytinoğlu Caddesi Kurşunlu Külliyesi

    Her gün 08.00-22.00 ziyarete açıktır.

EĞİTİM KARİKATÜRLERİ MÜZESİ

Karikatür Müzesi Binası; 1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen ve konut olarak kullanılan ahşap bir yapının restorasyonla yenilenmesinden oluşturulmuştur. İki katlıdır ve toplam alanı 265 metrekaredir. Yapı tipik bir Eskişehir Odunpazarı evidir. Şehrin ilk kurulduğu bölgededir.

Müze, Türkiye'de bir ilk olan Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yan kuruluşudur. Müzede; daimi sergi, değişken sergi bölümleri, portreler odası, Türk karikatür ustaları odası, Eskişehirli karikatürcüler odası ile kitaplık bölümleri bulunmaktadır. Müzede karikatür çalışmalarının yapılabileceği mekanlar da tasarlanmıştır.

Müzede karikatür arşivindeki eserler sergilenirken,alt kat salonunda yerli ve yabancı karikatürcülerin sergileri de aralıklı olarak sürdürülmektedir. Böylece sık sık yapılacak değişikliklerle yaşayan bir müze amaçlanmaktadır.

Müzeden araştırma amacıyla da yararlanılmaktadır. Bu amaçla bir kitaplık oluşturulmuştur.

Müzede kitap, kartpostal, poster ve hediyelik eşyalar da ziyaretçiler tarafından satın alınabilmektedir.

Dünyanın her tarafında bu tür uzmanlık müzeleri bağışlarla büyümektedir. Bu müze de orijinal karikatür, kitap, poster, gazete, dergi gibi bağışları kabul etmektedir.

  Adres: Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi Akcami Mahallesi, Malhatun Sokak No:6 Odunpazarı

  Tel: 0 (222) 230 02 01

          0 (222) 335 05 80 / 1693

ESOGÜ ZOOLOJİ MÜZESİ

Ülkemiz, kıta özelliği gösteren en küçük kara parçalarından birisidir, Buğday, kiraz, Badem, İncir, kayısı, mercimek, lale gibi pek çok ekonomik ürünün ana vatanıdır, gen merkezidir. Anadolu tüm Avrupa kıtasından daha fazla biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Biyolojik çeşitlilik ve tüm doğal kaynaklar gelecek kuşaklara bırakılacak gerçek mirastır. Anadolu yaşayan bir müzedir. Bu nedenle Anadolu’nun biyolojik çeşitliliği son derece önemlidir.

Eskişehir ve çevresinin biyolojik çeşitliliğinin tanıtımı için bir araya getirilen koleksiyonlar, zooloji müzesinde, halkın hizmetine sunulmakta ve doğa bilincinin gelişmesine büyük katkı sağlanmaktadır.

Dönem dönem yaklaşık 1200 örneğin sergilendiği müzede, böcekler, kabuklu canlılar balıklar, sürüngenler, kuşlara ait örnekler ile birçok balık ve memeliye ait iskeletler büyük ilgi görmektedir. Müzeyi her yaş gurubundan ziyaretçiler gezmekte, gelen ziyaretçilere kısaca sergilenen hayvanlar hakkında bilgi verilmektedir.

HAVA MÜZESİ

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi’nin karşısında yer alan Havacılık Müzesi 1998 yılında açık teşhir olarak ziyarete açılmıştır. Müzede, çeşitli tip ve modellerde sivil ve savaş uçakları görülebilir. Kapalı bir mekânda ise pilot giysileri, rozetler, maket uçaklar ve uçak motorları yer almaktadır.

Adres: Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi Karşısı

Pazartesi-Salı Hariç Her gün 09:00 - 17:00

İNÖNÜ KARARGAH BİNASI VE SAVAŞ MÜZESİ

Kurtuluş Savaşı’nda Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün Karargâh Binası olarak kullandığı evde oluşturulan müze 2001’de açılmıştır. Müzede İnönü Savaşları’nı içeren fotoğraflar, İnönü’nün ve diğer kumandanların vermiş oldukları cephe emirleri, Akşehir ll85 Sefer Malzeme Ana Depo Komutanlığı’nca verilen silahlar, İnönü Kaymakamlığı’nın savaş alanından topladığı silahlar ve askeri malzemeler sergilenmektedir. Ayrıca İsmet İnönü’nün resmi üniformalarının kopyaları, Eskişehir Arkeoloji Müzesi etnografya bölümünden getirilen yöresel etnoğrafik eserler görülebilir.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ CAM ATÖLYELERİ VE MÜZESİ

Mesleki ve sanat eğitiminde (OMEK)Odunpazarı Meslek ve Sanat Edindirme Kursları bünyesinde, 2007 yılında açılan Alevde cam işleme atölyesi bulunmaktadır. Aynı zamanda burada kursiyerler tarafından yapılan eserler sergilenmekte ve kendileri tarafından satışa sunulmaktadır. Cam; bölgeyi gezen turistlere de Odunpazarı ve Eskişehir den güzel bir hediye ve hatıra seçeneği sunmaktadır.

Sıcak Cam Atölyesi

Odunpazarı Belediyesi ve BEBKA işbirliğiyle Ekim 2011 de, Eskişehir Odunpazarı Kurşunlu Külliyesi içinde geçmişte Sübyan Mektebi olarak kullanılan yapıda kurulan sıcak cam atölyesi, sıcak cam tekniklerinin (üfleme, serbest şekillendirme, döküm vb.) tümünün rahatça uygulanabileceği tam donanımlı bir cam merkezdir. Özellikle Uluslararası Cam Festivalleri ile dünyaca tanınmış cam ustalarını ağırlayan atölyede, bu festivaller boyunca yapılmış çok özel cam eserler sergilenmektedir.

KENT BELLEĞİ MÜZESİ

Kent Müzeleri Kompleksi bünyesinde yer alan bir diğer müzede Eskişehir Kent Belleği Müzesi’dir. Kent Belleği Müzesi, sanatsal veya tarihi objelerin sergilenmesinden ziyade, Eskişehir’in geçmişinden bugüne gelişiminde rol oynayan ve Eskişehir’e özgü olan unsurların dijital ortamda kayıt altına alındığı yepyeni bir anlayışa dayanan, çağa yakışan tarzda bir müze olarak tasarlanmıştır.

Adres: Şarkiye Mahallesi, Türkmen Hoca Sokak No:28

Pazartesi hariç hafta içi 10.00-17.30 / Hafta sonu 10.00-18.30

DEMİRYOLLARI MÜZESİ

1997 yılında Eskişehir Şube 13. Şefliği malzeme ambarındaki sobaların boyattırılıp şube bürosunda sergilenmesi, bir müze fikrinin doğmasına neden olur.  1908’de Almanya’ya sipariş edilerek yaptırılan lale motifli bu özel sobaların yanında TCDD 1. Bölge Müdürlüğü ile Tülomsaş Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen malzemelerle kurulan müze 1998’de ziyarete açılır. Eskişehir Garı yanındaki iki dönümlük arazi üzerindeki 106 yıllık tarihi binada kurulan müze, sizleri bir tarih yolculuğuna çıkarıyor. Müze bahçesinde motorlu ve elle çalışan drezinler, hemzemin geçit ve bariyerler, buharlı vidanjör, su tankeri, raylar ve lokomotifler bulunuyor.

Tarihi bina içerisinde ise 5 metre uzunluğunda 3.5 metre genişliğindeki bir demiryolu istasyonu maketi ve çevresi, buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler, vagonlar, eski telgraf, teleks ve manyetolu telefonlar, kömür ocakları, lambalar, levhalar ile aralarında Abdülhamit’in Anadolu-Bağdat demiryolunun yapılması ile ilgili fermanının da bulunduğu çok sayıda belge ve eski demiryolu istasyonları ve trenlerinin fotoğrafları yer alıyor.

Adres: Eskişehir Tren Garı Yanı

Ziyaret: Pazar ve Pazartesi hariç her gün 09.00-17.00

YUNUS EMRE MÜZESİ

Mihalıçcık’a bağlı Yunus Emre Beldesi’ndeki Yunus Emre Müzesi l974 yılında Kültür Bakanlığı tarafından ziyarete açılmıştır. 13. yüzyılda Eskişehir’de bulunan Yunus Emre’nin mezarı Yunan işgali sırasında yıkılmış, l949 yılında yapılan bir çeşmenin arkasına taşınarak yeni bir mezar yapılmıştır. Bu mezar XIII. yüzyıl Selçuklu mimarisi üslubunda yapılmış, rumi, palmet dekorlu mezar lahdi birbirlerine kemerlerle bağlanmış, sekiz sütunlu etrafı açık anıt mezarın ortasına yerleştirilmiştir. Bu anıt mezarın bulunduğu yere l982’de bir kültür evi, cami ve şadırvan eklemiştir. Aynı zamanda buraya Yunus Emre’nin bir de heykeli konulmuştur. Kültür evinde kurulan müzede ise Yunus Emre’yi tanıtan kitaplar, Yunus Emre’nin dörtlüklerini içeren levhalar sergilenmektedir. Burada Yunus Emre’nin ilk mezarından arta kalan mimari parçalar ile bazı etnografik eserler de bulunmaktadır.

Ziyaret: Her gün 09.00-17.00

YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ

Büyükşehir Belediyesi, Kent Müzeleri Kompleksi aynı zamanda Türkiye’de başka örneği olmayan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nde de ev sahipliği yapmaktadır. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerek sivil gerek askeri dönemlerine ilişkin çok sayıda balmumu heykelinin yer aldığı müzede ayrıca, Atatürk’ün aile bireylerinin, Osmanlı İmparatorluğu’na yön veren padişahlarımızın, kurtuluş savaşı komutanlarının, yerli ve yabancı devlet adamlarının, gazetecilerin, yazarların, sinema, tiyatro ve ses sanatçıları ile Eskişehir’in değerlerinden oluşan 160’ın üzerinde heykel bulunuyor.

Adres: Atatürk Bulvarı Nu:43 (Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Evleri Çağdaş Cam Sanatları Müzesi altı)

Ziyaret: Pazartesi hariç hafta içi 10.00-17.00 / Haftasonu 10.00-18.00

BALLIHİSAR/PESSİNUS AÇIKHAVA MÜZESİ

Sivrihisar ilçesi Ballıhisar (Pessinus) antik kentinde, Belçika Gent Üniversitesi tarafından başlatılan kazılar, günümüzde Avusturalya melburne üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

Eskişehir Valiliği’nin desteği ve Eskişehir Arkeoloji Müzesi’nin katkıları ile 1988 yılında bir açık hava müzesi düzenlenmiştir. Antik kentte sürdürülen Kazılar sonucu ortaya çıkarılan taş eserlerin bir kısmı müzenin bahçesinde küçük parçalar ise tek katlı yapıda sergilenmektedir.

SEYİTGAZİ BOR VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Osmanlı Dönemine ait Selçuklu Hamamı’nda bulunuyor. Müzede Kırka, Bigadiç, Kestelek, Emet ve Bandırma’da çıkarılan bor madeni ve örnekleri, Etibor Genel Müdürlüğü’ne ve işletme müdürlüklerine ait bilgi ve fotoğraflar, bor madeni ile ilgili bilgiler, açık ocak maketi ve bordan üretilen sanayi ürünleri yer alıyor. Ayrıca, eski ev eşyaları, tarım aletleri ile el sanatları ürünleri de ziyaretçileri bekliyor.

Adres: İkiçeşe Mah. Afyon Cad. Seyitgazi

Ziyaret: Her gün 09.00-17.00

ESKİŞEHİRSPOR MÜZESİ

Kurşunlu Külliyesi karşısında bulunan daha önce KaraKamil İletişim Merkezi olarak geçen 3 katlı eski Odunpazarı konaklarından olan ev, Mayıs 2013 tarihinde Eskişehirspor’a tahsis edilmiş ve müze haline dönüştürülmüştür. Eskişehirspor Kulübünün kuruluşu olan 1965 yılından bu yana alınan çeşitli kupalar, madalyalar ve futbolcu fotoğrafları burada sergilenmektedir.