Yeni Sofça Köyü Tay Deposu Arkeolojik Siti

Temel Bilgiler

Kültür Dönemi : Arkeolojik sit
İlçe : Odunpazarı
Mahalle : Yeni Sofça Köyü Tarım İl Müdürlüğü Arazisi
Kurul Adı : EKTVKBK EKTVKBK(Binalar) EKVKBK (Kadastral)
Karar No : 2216 2399 309
Karar Tarihi : 23.10.2007 15.01.2008 26.01.2012

Genel Bilgiler

Yeni Sofça Köyü’nün 1500 m güneybatısında “Tarım İl Müdürlüğünün” At Harası olarak kullanılan arazinin kısmen içinde, volkanik tüf kayalık arazi olup Yenisofça Köyü’ne bakan yamaçta, Hasırca Çiftliği-Kızılay Kampının 1500 m kuzeydoğusunda, Porsuk Nehri’nin ise 1 km güneydoğusunda Porsuk Vadisi içinde yer almaktadır. Eskar tesisleri sahası içinde Tarım İl Müdürlüğünün eski İdari Binasına giden yolun sağ tarafında yaklaşık 200 m güney yönünde volkanik tüf kayalık alanda kalan, birbirlerine 14 m mesafe ile Roma-Bizans dönemine ait olabilecek iki kaya mezarı tespit edilmiştir. Mezarlar tüften oluşan doğal kayaya oyulmuştur. Cepheden bakıldığında sol tarafta kalan mezar kademeli olarak içeriye doğru iki kapıdan oluşmaktadır. Mezar içinde iki adet sağda iki adet solda ve bir adet de ortada olmak üzere toplam beş adet mezar amaçlı kullanılan niş görülmektedir, nişlerin altında şu an tahrip olmuş sekiler yer almaktadır. Girişte sağ tarafta kalan nişin üzerinde olasılıkla sonradan kaçakçılar tarafından delik açılmıştır. Diğer mezar da kademeli olarak içeriye doğru iki kapıdan oluşmakta ve birinci mezarda olduğu gibi iki adet solda iki adet sağda ve bir adet ortada olmak üzere beş adet mezar amaçlı açılan niş ve nişlerin altında sekiler yer almaktadır, sekiler ilk mezarda olduğu gibi tahrip olmuştur. Birinci mezardan farklı olarak tam ortada, tabana yan yana iki adet dikdörtgen mezar ana kayaya oyulmuştur. Tarım İl Müdürlüğünün eski İdari Binasının üzerinde oturduğu alanın ve civarının nekropol alanı olduğu önceki yıllarda tespit edilmiştir. Hamamın ve havuzun yaklaşık 15 m kuzeyinde önceki yıllarda çıkmış bir adet mezar steli vardır.

Şimdiki Durumu

Kaçakçılar tarafından yer yer tahrip edilmiştir. Yenisofça köy yolundan yaklaşık 500 m. güneyde yer alır.Stabilize yoldan ulaşım sağlanmaktadır